O projektu

  1. UVOD

V centru Domžal, na Karantanski ulici nasproti doma upokojencev nameravata investitorja zgraditi dva stanovanjska objekta s podzemno garažo. V vsakem objektu bo 7 stanovanjskih enot različnih velikosti v štirih etažah. Objekta bosta imela ločeno podzemno garažo in nadzemni del, ki bo zgrajen iz masivnega križno lepljenega lesa. Stanovanja bodo omogočala bivanje v ugodni klimi s svetlimi prostori s poudarkom na energetski učinkovitosti.

Inovativni pristop h gradnji in trajnostno naravnana gradnja s poudarkom na energetski učinkovitosti je edinstvena v Sloveniji.

  1. LOKACIJA

Lokacija objekta K2 bo na zemljiški parceli 4535/4 in objekta K3 na parceli 4535/3 k.o. Domžale. Objekta bosta locirana neposredno ob cestnem prostoru, od Karantanske ceste pa je ločen z uvozno klančino z vzhoda in zahoda, ki služi za dostop do kletne garaže. Lokacija v središču mesta omogoča odlično dostopnost do vseh pomembnih mestnih funkcij (transport, javne ustanove, zdravstveni dom, mestni park, trgovine) in prometno povezavo z okolico preko mreže javnih cest in bližnjega priključka na AC.

  1. ARHITEKTURNA ZASNOVA

3.1 ZUNANJA UREDITEV IN PROMETNE POVRŠINE

Stanovanjska objekta se bosta nahajala na sredini parcele. V vsakem bo 7 stanovanjskih enot v 4 etažah. Vhod v objekt bo s skupne dvoriščne ploščadi. Dostop do objekta bo preko obstoječega priključka na Karantansko cesto. Ob objektu je predvidena delno pokrita uvozno izvozna klančina. Prostor za zbiralnike za komunalne odpadke je lociran ob zunanjih parkiriščih na JV delu sosednjega objekta. Na ploščadi pred vhodom so predvidene skupne površine za vse stanovalce, otroško igrišče pa je locirano na Z strani, na sosednji parceli. Ostale površine neposredno okoli objekta bodo namenjene lastnikom pritličnih stanovanj. Ob južni parcelni meji bo potekala skupna dostopna pot.

3.2 PODZEMNA GARAŽA

V kleti objekta K2 je predvideno parkirišče s 14 parkirnimi mesti ter v kleti objekta K3 je predvideno parkirišče z 12 parkirnimi mesti in servisni prostori stanovalcev (kolesarnica, shrambe, kotlovnica, prostor za čiščenje). Dostop do garaže bo preko delno pokrite uvozno/izvozne klančine, ki se nahaja na S delu objekta. Vhod / izhod iz garaže bo preko notranjega stopnišča.

3.3 ZASNOVA KONSTRUKCIJE PODZEMENGA DELA

Klet objekta je zasnovana kot armiranobetonska konstrukcija. Obod objekta je izoliran proti vdoru vode. Plošča nad kletjo je armiranobetonska z ojačitvami (nosilci). Toplotna izolacija proti kleti je izvedena v tlaku pritličja.

 

3.4 ZASNOVA KONSTRUKCIJE NADZEMENGA DELA

3.4.1 SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ

Nosilne plošče nad etažami bodo iz masivnih križno lepljenih plošč ustrezne debeline. Na njih je predvideno nasutje kamnitega drobirja, ki ob toplotni izolaciji in estrihu skrbi za ustrezno zvočno izolativnost. Mokri in zunanji prostori (balkoni in terase) so dodatno izolirani s hidroizolacijo, ki preprečuje vdor vode do konstrukcije. Pred finalnim slojem keramike bodo uporabljeni še dodatni hidroizolativni premazi.

Stropovi v stanovanjih bodo mavčnokartonske izvedbe.

Streha nad zadnjo (terasno) etažo bo izvedena iz lahkih lesenih nosilcev ustrezne višine. Med njimi bo vgrajena toplotna izolacija naravnega izvora (celulozni kosmiči).

3.4.2 SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ

Vse nosilne stene bodo iz masivnih križno lepljenih plošč v debelinah glede na statični izračun. Glede na statične zahteve bodo stene lahko ojačane z lesenimi stebri ali kovinskimi profili. Zunanje stene bodo zunaj izolirane s kameno volno debeline 20 cm, finalni sloj pa bo tankoslojna kontaktna fasada. Vse nosilne stene bodo imele enostransko vgrajeno inštalacijsko ravnino, kjer bo prostor za inštalacije. Končna obloga sten bodo mavčno – kartonske plošče, v mokrih prostorih pa keramika.

3.4.3 STANOVANJA

V vsakem objektu bo 7 stanovanjskih enot. Stanovanja bodo dostopna preko stopnišča na SV in SZ strani objekta. Stanovanja bodo imela odprtine na vsaj 2 različni  strani objekta. Stanovanja bodo osvetljena preko velikih okenskih odprtin, imela bodo možnost dostopa do pripadajočih zunanjih površin (balkon, terasa, atrij) odvisno od lege in velikosti stanovanja. Shrambe stanovanj bodo v kletni etaži. Tlak v stanovanjih bo parket, v kopalnicah, sanitarijah, utility-jih, shrambah v stanovanjih in na vhodnih prostorih pa keramika.

3.4.4 SHRAMBE

Shrambe stanovanj bodo v kletni etaži. Shrambe bodo zidane in zaprte s kovinskimi vrati. Vsaka shramba bo opremljena z električno vtičnico in lučjo.

3.4.5 VHOD

Vhodni del bo pokrit z nadstreškom in tako zaščiten pred neposrednimi vremenskimi vplivi. V vetrolovu se bodo nahajali poštni nabiralniki. Pred vetrolovom bo nameščen predpražnik. Talna obloga keramične plošče ali brušen beton.

3.4.6 STOPNIŠČE, DVIGALO IN HODNIKI

Stopnišče bo povezovalo vse etaže v objektu. V vrhnji etaži bo okno z električnim odpiranjem, ki bo služilo prezračevanju in odvodu dima v primeru požara. V sklopu stopnišča bo nameščeno dvigalo notranjih dimenzij 110 cm x 210 cm.

3.4.7 ATRIJI

Pritlična stanovanja bodo imela izhode na prosto. Vsakemu stanovanju je odmerjena pripadajoča površina atrija. Del atrija bo tlakovan, del ozelenjen. Atriji bodo zamejeni z ograjo.

3.4.8 BALKONI

Stanovanja v etažah bodo imela balkone. Balkoni bodo imeli ograjo višine 1 m.

3.4.9 TERASE

Stanovanja v 1. in 3. etaži bodo imela omogočen dostop na pripadajočo teraso. Del terase bo tlakovan, del pa nasut s prodcem. Terase bodo ograjene z ograjo višine 1 m.

3.4.10 STREHA

Streha nad zadnjo etažo bo ravna z blagim naklonom za odvod meteornih voda. Finalna kritina bo EPDM guma ali podoben trajno obstojen material. Vertikalni žlebovi ne bodo vidni.

3.4.11 FASADNA OBLOGA

Fasada objekta bo iz vlakno-cementnih plošč SILBONIT Hydro, iz hodrofobnega vlaknocementnega materjala.

3.4.12 STAVBNO POHIŠTVO

Okna bodo lesena s trislojno zasteklitvijo. Vse okenske odprtine nad pritličjem s parapetom nižjim od 1 m bodo imele zunanjo ograjo višine do 1m od notranjega tlaka, ki preprečujejo padce. Okna bodo opremljena z zunanjimi žaluzijami na elektromotorni pogon.

Vhodna vrata v stanovanje bodo kovinska, požarna s samozapiralom. Finalna obdelava vhodnih vrat bo barvanje v enem tonu. Notranja vrata bodo lesena, z leseno oblogo in lahko sredico.

Vhodni portal bo kombinacija steklenih sten in vhodnih vrat. Okvirji bodo kovinski. Vhodna vrata bodo kovinska s steklenim polnilom. Na mejah požarnih sektorjev bodo vgrajena kovinska požarna vrata.

  1. STROJNE INŠTALACIJE

4.1 OGREVANJE

Objekta se bosta ogrevala preko ločene centralne kotlovnice na lesne pelete. Kotlovnica in zalogovnik za pelete sta locirana v kleti. Stanovanja se bodo oskrbovala z vročo vodo iz kotlovnice, ki bo v stanovanju preko toplotne podpostaje ogrevala cevne razvode za centralno in sanitarno vodo v stanovanju. Števec porabljene energije bo lociran v stopnišču vsake etaže. V vseh stanovanjih je predvideno talno gretje, v kopalnicah pa bo še dodatni kopalniški radiator z električnim grelcem.

4.2 PREZRAČEVANJE

Vsako stanovanje bo imelo vgrajen svoj prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote. Dovod in odvod zraka bosta peljana na streho objekta. Centralno prezračevanje stanovanjske enote deluje tako, da se porabljen zrak zajema v prostorih s povečano vlago in neprijetnimi vonjavami (kopalnica, kuhinja, WC) in svež zrak dovaja v spalnih in bivalnih prostorih (spalnice, dnevni prostor).

Prezračevanje stopnišča bo preko okna z električnim odpiranjem, v 3. nadstropju. Prezračevanje kletne etaže pa bo naravno preko odprtin v plošči nad kletjo in preko uvozno/izvozne površine. Prezračevanje shramb , kolesarnice, kotlovnice in prostora za čiščenje, je predvideno s prisilnim odvajanjem zraka preko odvodnih ventilatorjev.

4.3 KLIMATIZACIJA

Vsako stanovanje bo imelo pripravljeno inštalacijo za montažo klimatske naprave. Predvideno bo mesto za postavitev notranje in zunanje enote ter vmesna povezava.

4.4 VODOVOD

Preko centralnega vodomera bo vod hladne vode speljan do vsakega stanovanja. Števec porabe bo lociran v stanovanju, v kopalnici.

  1. ELEKTRO INŠTALACIJE

Vsa stanovanja bodo opremljena z visokonapetostno električno napeljavo. Števci porabe so locirani v kleti, omarica z varovalkami pa v stanovanju. Stanovanje bo opremljeno z osnovno razporeditvijo razvodov, vtičnic in stikal, ki omogočajo namestitev standardnih luči in naprav.

  1. NIZKONAPETOSTNE INŠTALACIJE

Vsa stanovanja bodo imela napeljan TK vod, ki omogoča priklop na TK omrežje izbranega ponudnika. Po stanovanju bo napeljan osnovni LAN razvod za priklop TV sprejemnika v dnevnem prostoru in sobah.

V vsakem stanovanju bo nameščen domofon, z glasovno in video povezavo z vhodnimi vrati.